Courses

Os hoffech gofrestru ar unrhyw rai o’n cyrsiau, dilynwch y camau a nodir isod:

Cam Un:Porwch trwy ein hystod o gategorïau a chyrsiau

Cam Dau:Dewiswch eich cwrs 

Cam Tri:Cliciwch ar Cofrestrwch Nawr a rhowch eich manylion i ni.

Gallwch gofrestru ar fwy nag un cwrs; fodd bynnag, nid oes gennym system basged siopa ar hyn o bryd; llenwch y ffurflen unwaith a gwnewch nodyn o unrhyw gyrsiau eraill yr hoffech gofrestru arnynt.

Cam Pedwar: Bydd Swyddog Cofrestru Amgylchedd Dysgu Rhithwir yn cysylltu â chi i gadarnhau eich manylion a thrafod opsiynau talu*. Ar y cam hwn gallwn ychwanegu’r cyrsiau ychwanegol heb fod angen i chi lenwi sawl ffurflen gofrestru.

Cam Pump: Byddwch yn cael dyddiad dechrau ac e-Diwtor penodol.

Os oes yna unrhyw faterion yr hoffech eu trafod, ffoniwch y llinell gymorth ar 01554 748347 yn ystod oriau swyddfa (8am - 5pm), neu anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Noder bod rhaid cymryd eich taliad* cyn y dyddiad dechrau yr ydych wedi cytuno arno.