ECDL

ECDL

Lleolir y Coleg Rhithwir yng Ngholeg Sir Gâr, De Cymru a chan eithrio ECDL gellir cwblhau ein holl gyrsiau yn unrhyw le yn y byd. Yn anffodus mae ECDL yn gofyn i'r dysgwr sefyll sawl arholiad o dan amodau arholi llym - mae angen i chi ddod â dogfen adnabod (ID) ffotograffig hyd yn oed,

Os ydych yn byw y tu allan i Sir Gaerfyrddin ac yn dymuno cwblhau prawf ECDL yn agosach i'ch cartref gallwn helpu i'ch cyfeirio at y ganolfan agosaf. (Efallai y bydd Canolfannau Trydydd Parti yn codi ffi fach) 

Rydym ni, y Coleg Rhithwir, yn cynnig ystod o Gyrsiau ECDL gan gynnwys:

  • Hanfodion ECDL
  • ECDL Ychwanegol
  • ECDL Ychwanegol + Cronfeydd Data
  • ECDL Uwch
  • Arbenigwr ECDL

 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Gellir astudio pob un o'r uchod trwy astudio o bell ac wedyn sefyll arholiadau yn Llanelli (Campws y Graig).

 

ECDL Test Centres

 

Gall dysgwyr y Coleg Rhithwir dalu ffi arholi o £15 fesul modiwl sydd yn cynnwys dwy ymgais (mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr yn pasio'r tro cyntaf) a phe baech yn methu ar ôl dwy ymgais ceir tâl bychan ar gyfer y 3ydd a'r 4ydd ymgais.

 

Pa mor hir mae'n cymryd i gwblhau ECDL Ychwanegol a Hanfodion ECDL?

Gall dysgwyr â digon o ysgogiad basio saith modiwl ECDL mewn blwyddyn yn rhwydd. Mae eich ffi gofrestru o £100 yn cynnwys cefnogaeth gan diwtor am hyd at 12 mis ar y cwrs ECDL o'ch dewis (h.y. Ychwanegol (4 modiwl) neu Hanfodion (3 modiwl)). Os nad ydych yn gallu cwblhau'r cwrs yr ydych wedi cofrestru arno o fewn 12 mis, gallwch ail-gofrestru arno heb unrhyw drafferth am £20 yn unig am bob modiwl sydd ar ôl (Gan gymryd eich bod wedi cwblhau 50% o'ch cwrs).

Pa mor hir mae'n cymryd i gwblhau ECDL Uwch?

Mae ECDL Uwch yn gymhwyster llawn her ond sydd eto'n werth ei wneud. Mae pob modiwl wedi'i gynllunio i gael ei gwblhau o fewn 20 awr o ddysgu. Chi sydd i benderfynu sut ydych chi'n rhannu'r 20 awr; fodd bynnag, rydym yn awgrymu o leiaf 2 awr yr wythnos. Mae eich ffi gofrestru o £55 yn cynnwys 3 mis o gefnogaeth gan diwtor.