Learndirect
learndirectBanner3
 

Os ydych yn byw yng Nghymru gall y Coleg Rhithwir gyda learndirect gynnig detholiad o unedau byr heb eu hachredu. Yn wahanol i gwrs Coleg Rhithwir nid yw unedau learndirect yn cael eu cefnogi gan diwtor go iawn; fodd bynnag, os ydych yn cael trafferthion gyda'r system hunan-astudio rydym ond galwad ffôn neu e-bost i ffwrdd. P'un a hoffech wella eich sgiliau cyflogadwyedd, neu gwblhau cwrs TG, mae gennym ystod o gyrsiau ar-lein hyblyg i weddu i'ch holl anghenion. Cyn i chi ddechrau, byddwn yn darganfod beth ydych am ei ddysgu ac yn awgrymu pa rai o'n cyrsiau sydd orau i chi. Ceir mynediad i bob cwrs learndirect trwy'r rhyngrwyd a gellir eu hastudio yn unrhyw le yng Nghymru. 

Mae'r Coleg Rhithwir yn gweithio gyda learndirect i annog pobl i ddysgu sgiliau newydd at ddibenion gwaith a hamdden drwy'r Rhyngrwyd. Trwy bortffolio learndirect o dros 800 o gyrsiau ar-lein, mae mwy na 40,000 o bobl yng Nghymru wedi defnyddio'r gwasanaeth i ennill sgiliau newydd. Trwy ddefnyddio technoleg heddiw i gyflwyno dysgu trwy'r rhyngrwyd, mae learndirect yn chwalu'r rhwystrau i ddysgu y mae llawer o bobl yn eu hwynebu: diffyg amser, arian a ffitio o gwmpas y teulu ac ymrwymiadau eraill. Trwy ddysgu ar-lein gyda learndirect, gall pobl ddysgu ar amser, mewn lle ac ar gyflymdra sy'n gyfleus iddyn nhw.

Gallwn gynnig cannoedd o gyrsiau gyda chyfrifiadura, sgiliau bywyd a chyflogadwyedd fel y rhai mwyaf poblogaidd. Rydym yn darparu ar gyfer myfyrwyr o bob lefel a chaiff pob cwrs ei dorri i lawr yn ddarnau bach sy'n ei gwneud hi'n haws i bobl ddysgu ar eu cyflymdra eu hunain.

Os hoffech roi cynnig ar gwrs learndirect a'ch bod yn poeni am astudio gartref heb unrhyw gefnogaeth, pam na ddewch chi i ymweld ag un o'n canolfannau learndirect?  

Y cyrsiau mwyaf poblogaidd y llynedd oedd TG Bob Dydd, Cyflwyno Cyfrifiaduron a Chyfathrebu Electronig, sydd i gyd wedi'u cynllunio i helpu myfyrwyr a fyddai'n hoffi datblygu diddordeb mewn defnyddio cyfrifiadur i gael mynediad i'r Rhyngrwyd, defnyddio negeseuon e-bost ac ysgrifennu llythyrau. Weithiau, bydd myfyrwyr am ddatblygu eu gwybodaeth am gyfrifiaduron i'w helpu yn eu gwaith, ond yn aml maen nhw am ddal i fyny gyda'r dechnoleg er mwyn gallu cysylltu â theulu a ffrindiau'n haws.

Maes gwych arall sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr yw Cyflogadwyedd; mae'r cyrsiau hyn yn ddelfrydol os ydych chi ar hyn o bryd yn chwilio am waith neu'n meddwl ei bod hi'n bryd i chi gael newid gyrfa. Dysgwch sgiliau ymarferol newydd mewn ysgrifennu CV a gwneud yr argraff dda gyntaf yna mewn cyfweliadau.
Gallwch gael mynediad i gyrsiau learndirect o'ch cartref, o'r coleg neu o'ch llyfrgell leol.

 ld employ

 

 ld selfemploy

 

 ld languages

 

 

 ld english

 

ld ict

 ld maths

 

How to Apply

 

For more information on various courses visit the learndirect website www.learndirect.co.uk or contact Karen Thomas on 01554 748078 or emailMae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

FAQ's

FAQ