Employability

main ld employ

learndirect log article 2

Bydd sgiliau cyflogadwyedd yn cael effaith enfawr ar eich bywyd bob dydd.  Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn delio â nifer fawr o geisiadau ac felly gall y broses o ffurfio rhestr fer fod yn greulon. Gall ein cyrsiau helpu i sicrhau fod eich CV yn creu argraff dda, eich bod yn hyderus wrth fynd i gyfweliadau a bod gennych dystysgrifau i ategu eich maes (meysydd) o ddiddordeb a'ch arbenigedd.

Mae ein cyrsiau Cyflogadwyedd yn cwmpasu ystod o feysydd:

 

 • Sgiliau Chwilio am Waith
 • Cynllunio Eich Gyrfa
 • Trin Arian yn y Gwaith
 • Ymgeisio am Swyddi
 • Cyfathrebu yn y Gweithle
 • Ysgrifennu CV
 • Sgiliau Cyfweliad
 • Croeso i Blaned Gwaith
 • Gwasanaeth Cwsmer
 • Adwerthu
 • Gofal Plant
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Arwain Tîm a Rheolaeth
 • Iechyd a DiogelwchGweler tudalen cwestiynau cyffredin LearnDirect am wybodaeth am brisiau wrth glicio yma.

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru ffoniwch Karen Thomas ar 01554 748345, neu anfonwch e-bost i vMae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

ld enrol now