English

main ld english 2

learndirect log article 2

Mae sgiliau iaith a llythrennedd yn cael effaith enfawr ar fywyd bob dydd. Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr, colegau a phrifysgolion yn gofyn am ddealltwriaeth dda o lythrennedd a bydd y rheiny nad ydynt yn gofyn am lythrennedd yn siŵr o edrych ar y maes hwn wrth ffurfio rhestr fer os yw'r galw'n uchel.  Y tu allan i fyd gwaith, mae llythrennedd hefyd yn bwysig yn y cartref - o siopa a chynllunio teithiau, i lyfrau ryseitiau, cadw mewn cysylltiad â pherthnasau sy'n byw ymhell i ffwrdd a chynorthwyo plant gyda'u gwaith cartref.

P'un a ydych am wella eich siawns o gael gwaith, bod yn barod i fynd i goleg neu brifysgol, neu helpu eich plentyn gyda'i waith cartref, gallwn fod o gymorth.  Mae ein cyrsiau Saesneg yn cynnwys gwirwyr sgiliau cychwynnol cynhwysfawr a fydd yn nodi pa feysydd a lefelau sydd angen eu gwella.  Gallai'r meysydd gynnwys:

  • Siarad a gwrando
  • Darllen
  • Ysgrifennu
  • Sillafu
  • Geirfa
  • Gramadeg
  • Sgiliau Mathemateg a Saesneg ar gyfer Gofal, Dysg a Datblygiad Plant

 

Gweler tudalen cwestiynau cyffredin LearnDirect am wybodaeth am brisiau wrth glicio yma.

 

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru ffoniwch Karen Thomas ar 01554 748078, neu anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

ld enrol now