ICT

main ld ict 2

learndirect log article 2

Mae sgiliau TGCh yn cael effaith enfawr ar fywyd bob dydd.  Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr, colegau a phrifysgolion yn gofyn am ddealltwriaeth dda o sgiliau TGCh a bydd y rheiny nad ydynt yn gofyn am TGCh yn siŵr o edrych ar y maes hwn wrth ffurfio rhestr fer os yw'r galw'n uchel.  Y tu allan i fyd gwaith, mae TGCh hefyd yn bwysig yn y cartref - o siopa ar y rhyngrwyd a chynllunio gwyliau ar gost isel, i ddeall cyfrifiaduron newydd, rheoli eich cyllid personol, anfon negeseuon e-bost a chynorthwyo plant gyda'u gwaith cartref.

P'un a ydych am wella eich siawns o gael gwaith, bod yn barod i fynd i goleg neu brifysgol, helpu eich plentyn gyda'i waith cartref neu ennill hyder gyda chyfrifiadur newydd, gallwn fod o gymorth.  Mae ein cyrsiau TGCh yn cwmpasu ystod o bynciau

  • Hanfodion cyfrifiaduron
  • Rhyngrwyd ac e-bost
  • Prosesu geiriau
  • Taenlenni
  • PowerPoint
  • Cronfeydd Data
  • Ffotograffiaeth Ddigidol
  • Dylunio Tudalennau Gwe


Gweler tudalen cwestiynau cyffredin LearnDirect am wybodaeth am brisiau wrth glicio yma.

 

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru ffoniwch Karen Thomas ar 01554 748078, neu anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

ld enrol now