FAQ's

Cwestiynau cyffredin i’r Ganolfan Leol

Pryd gallaf ddechrau? Mewn nifer o achosion gallwch ddechrau ar unrhyw adeg, 51 wythnos y flwyddyn. (Rydym ar gau rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd).

Oes cyfyngiad ar y nifer o lefydd? Mae gan y rhan fwyaf o ganolfannau o leiaf 8 PC. Gallwch ddechrau eich cwrs unrhyw bryd, er hynny efallai bydd rhestr aros fer ar gyfer PC yn y ganolfan. Peidiwch â phoeni, mae gennym ddau ateb os oes rhestrau aros. Ateb 1 – Dewch â’ch gliniadur eich hun a chysylltwch gyda’r wifi am ddim. Ateb 2 – Gweithiwch o gartref gyda chefnogaeth e-bost a ffôn.

Oes cost i Learndirect? Mae’r mwyafrif o gyrsiau Learndirect ond yn £15 (hy wedi’u cyllido’n rhannol gan Lywodraeth Cymru). Mae canran fach o gyrsiau fel HABC Diogelwch Bwyd Lefel 2 a Chyfrifeg SAGE heb unrhyw gyllid ac yn costio ychydig bach yn fwy. Bydd tystysgrifau yn cael eu hanfon trwy e-bost a byddant yn gallu cael eu hargraffu gan y dysgwr. Mae gan ddysgwyr yr opsiwn i brynu tystysgrifau ar gerdyn o ond £1. Mae disgwyl i ddysgwyr fod yn bresennol mewn dosbarthiadau yn gyson – serch hynny, os na fydd dysgwr yn bresennol yn y dosbarth am fwy na 4 wythnos bydd angen iddynt dalu ffi ail-gofrestru – i’r rheiny sy’n astudio trwy ddysgu o bell ac yn methu â chwblhau mewn 80 diwrnod, (hy ddim yn mynychu canolfan Learndirect) bydd disgwyl iddynt dalu ffi bach er mwyn talu’r golled o gyllid cwblhau’r cwrs.

Ffioedd Cofrestru (lleoliad cymunedol learndirect):

Cwrs Sengl  (wedi’i gyllido’n rhannol) £15
Cwrs Diderfyn cofrestriadau tan 30ain Mehefin 2017 (wedi’i gyllido’n rhannol) £35

Cyflogadwyedd £AM DDIM

Cyrsiau di-gyllid £POE (Clichiwch yma)

Ffioedd Cofrestru  - mynediad 80 diwrnod (gartref/dysgwyr o bell):

Cwrs Sengl  (wedi’i gyllido’n rhannol) £36

Cyrsiau di-gyllid £POE (Clichiwch yma)


Oes cyllid ar gael?

Mae’n bosib y bydd peth cyllid ar gael er mwyn talu am eich ffi cofrestru. Ar gyfer mwy o wybodaeth cysylltwch gyda’ch swyddfa Gyrfa Cymru agosaf neu swyddfa Cymunedau yn Gyntaf.

A wyf fi'n gallu astudio unedau learndirect y tu allan i Gymru?

Ydych, fodd bynnag byddai rhaid i ni godi tâl am bob uned gan fod y llywodraeth yn ein hariannu ar gyfer dysgwyr sy'n byw yng Nghymru yn unig. Cyn eich bod yn cofrestru ar uned gyda ni rydym yn argymell eich bod yn mynd i www.learndirect.co.uk ac yn dod o hyd i'ch canolfan learndirect agosaf gan fod eich canolfan agosaf yn gallu cael mynediad i gyllid y llywodraeth i dalu eich ffioedd!