Maths

main ld maths 2

learndirect log article 2

Mae sgiliau Mathemateg yn cael effaith enfawr ar fywyd bob dydd. Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr, colegau a phrifysgolion yn gofyn am ddealltwriaeth dda o sgiliau mathemateg a bydd y rheiny nad ydynt yn gofyn am fathemateg yn siŵr o edrych ar y maes hwn wrth ffurfio rhestr fer os yw'r galw'n uchel.  Y tu allan i fyd gwaith, mae mathemateg hefyd yn bwysig yn y cartref - o siopa a chynllunio teithiau i ddeall cyfrifiaduron, rheoli eich cyllid personol a chynorthwyo plant gyda'u gwaith cartref.

P'un a ydych am wella eich siawns o gael gwaith, bod yn barod i fynd i goleg neu brifysgol, neu helpu eich plentyn gyda'i waith cartref, gallwn fod o gymorth.  Mae ein cyrsiau mathemateg yn cynnwys gwirwyr sgiliau cychwynnol cynhwysfawr a fydd yn nodi pa feysydd a lefelau sydd angen eu gwella.  Gallai'r meysydd gynnwys:

  

  • Mesur
  • Siâp a gofod
  • Rhifau cyfan
  • Trin data
  • Ffracsiynau, degolion a chanrannau
  • Cyllid y cartref
  • Cyfrifyddu
  • Sgiliau Mathemateg a Saesneg ar gyfer Gofal, Dysg a Datblygiad Plant
  • Trin Arian yn y Gwaith


Gweler tudalen cwestiynau cyffredin LearnDirect am wybodaeth am brisiau wrth glicio yma.

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru ffoniwch Karen Thomas ar 01554 748345, neu anfonwch e-bost i vMae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

ld enrol now