Online learning

Llwyfan cyflwyno drwy gyfrwng y we yw Amgylchedd Dysgu Rhithwir (yn cyfateb i frics a mortar coleg confensiynol) sy’n darparu’r holl offer, swyddogaethau ac adnoddau i gefnogi dysgu ar-lein. Pan ddefnyddir Amgylchedd Dysgu Rhithwir i gefnogi myfyrwyr nad ydynt byth yn rhoi troed mewn coleg confensiynol caiff ei alw yn ddysgu o bell; pan ddefnyddir yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir gyda myfyrwyr mewn ystafell ddosbarth, caiff ei alw yn ddysgu cyfunol. Yn y ddau achos defnyddir e-ddysgu i gefnogi a gwella’r profiad dysgu ac addysgu.

Datblygwyd Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Coleg Rhithwir yn fewnol gan staff academaidd a datblygwyr meddalwedd i greu llwyfan dysgu a gaiff ei yrru gan addysgeg ac nid gan dechnoleg h.y. caiff arferion dysgu ac addysgu da eu rhoi yn gyntaf. Mae’r Amgylchedd Dysgu Rhithwir wedi datblygu o wefan syml yn 1998 i lwyfan dysgu sythweledol, hyblyg a gaiff ei yrru gan gronfa ddata sy’n croesawu’r arferion gorau cyfredol mewn e-ddysgu. Mae’r broses ddatblygu yn un barhaus, a chaiff ei gyrru gan ymchwil ac adborth adeiladol gan ddefnyddwyr (staff a myfyrwyr).

Gall unrhyw fyfyriwr gael mynediad i’r Amgylchedd Dysgu Rhithwir gydag enw defnyddiwr a chyfrinair dilys (a roddir wrth gofrestru) o unrhyw fan yn y byd cyn belled â bod ganddo fynediad i gyfrifiadur a’r rhyngrwyd. Teimlwch yn rhydd i fewngofnodi fel gwestai i weld sampl o unedau dysgu a rhai o offer a nodweddion yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir.