About Us

Virtual College map

Lleolir y Coleg Rhithwir yng Ngholeg Sir Gâr, Llanelli, De-orllewin Cymru. Coleg Sir Gâr yw un o’r colegau sector deuol mwyaf yn y DU (sydd yn cynnwys Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant sydd â champysau yng Nghaerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan, Caerdydd a Llundain), a’r unig un yng Nghymru. Mae dros 5500 o fyfyrwyr wedi bod yn ymwneud â dysgu ar-lein gyda ni dros y chwe blynedd diwethaf. Caiff ein holl gyrsiau eu cyflwyno o bell – nid oes angen teithio gan fod modd cael mynediad i’r holl offer ac adnoddau sydd eu hangen arnoch dros y Rhyngrwyd gan ddefnyddio ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE ) a ddatblygwyd gennym ni ein hunain.

Mae gan gyrsiau e-ddysgu yr un amcanion â chyrsiau coleg confensiynol, sef darparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen yn eich bywydau personol a phroffesiynol. I lawer o bobl fodd bynnag nid yw'n gyfleus i deithio i goleg bob wythnos i fynychu cwrs ac felly nid ydynt yn gallu elwa ar fanteision hyfforddiant.

Mae dysgu o bell yn osgoi’r broblem hon trwy ddod â’r deunyddiau hyfforddi a’r cymorth tiwtorial yn uniongyrchol atoch chi gartref neu yn y gwaith fel eich bod yn gallu symud ymlaen ar amser ac mewn lleoliad sydd yn addas i’ch amgylchiadau personol. Caiff ein holl raglenni ar-lein eu hachredu’n genedlaethol gan gyrff dyfarnu ( EdExcel a Rhwydwaith Coleg Agored Cymru).

Mae’r Coleg Rhithwir wedi ennill cyfres o wobrau, gyda’r wobr ddiweddaraf yn y categori Adnoddau Dysgu Digidol, yn seremoni wobrwyo flynyddol ColegauCymru 2011 a gynhaliwyd yng Nghaerdydd. (Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth trwy glicio yma )

csg logo 300Previous awards include:

UK Beacon Awards:

2001 –  Award for E-Learning – UK Winner,

2002 - Award for Lifelong Learning – Highly Commended

2003 –  Award for Teaching of IT – Highly Commended

2004 –  Award for Lifelong Learning – Highly Commended.

Fforwm Awards:

2002 – E-learning Winners

2003 – Short listed E-Learning

2005 – Short listed E-Learning.

ColegauCymru

2010 - Short listed Digital Resources

2011 - Winner E-Learning

2014 - Short listed E-Learning

2015 - Winner E-Learning

LSDA

2001 - Most Innovative Web Site Award

HWB

2014 - Highly Commended - Innovative Use of Digital Technology

 

Datblygiadau Pwrpasol

Yn ogystal â chyflwyno dysgu ar-lein, mae gan y Coleg Rhithwir hanes profedig ardderchog o ddatblygu adnoddau dysgu a llwyfannau asesu wedi'u cynllunio i friff pwrpasol gan gleient. Os hoffech weld sampl o'n gwaith dros y 10 mlynedd diwethaf cliciwch yma.

merge

 

University of Wales Trinity St David

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn cynnig ystod o gyrsiau ôl-raddedig ar-lein. Ffoniwch 01267 676767 am ragor o wybodaeth.

.