Accreditation

Cyrsiau achrededig yw'r rheiny y mae asiantaethau allanol wedi sicrhau eu hansawdd a'u cymeradwyo. Yn yr achos hwn, cyrff dyfarnu'r DU. Er efallai nad oes ots gan rai dysgwyr p'un a yw cwrs yn cael ei ardystio ai peidio, rydym yn rhoi ein holl gyrsiau ar-lein trwy'r broses ansawdd drylwyr i gynnal ein safonau uchel o ran cynnwys a chyflwyno, dim gwahaniaeth ble yn y byd ydych chi.

ECDL logo

Caiff yr holl gyrsiau achrededig rif cymeradwyaeth neu rif cwrs gan y corff dyfarnu dan sylw ac os oes gennych unrhyw amheuaeth ynglŷn â dilysrwydd cwrs (nid ein cyrsiau ni'n unig) y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mynd i wefan y corff dyfarnu a chwilio am rif y cwrs, yr uned neu'r rhaglen. Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych chi'n cwblhau unedau astudio ar gyfer eich rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus sy'n caniatáu cyrsiau a gydnabyddir ac a gymeradwyir yn genedlaethol yn unig.