Fees

Fees image

Mae’r ffioedd cwrs yn amrywio yn dibynnu ar pa gwrs neu unedau yr ydych chi wedi’u dewis. Er enghraifft, ar gyfartaledd mae uned 10 awr yn costio tua £50 ar gyfer y flwyddyn academaidd hon tra bod y prisiau ar gyfer Dyfarniad BTEC 40 awr yn dechrau o £150 yn unig. Mae’r ffioedd uwch yn adlewyrchu’r costau cofrestru gyda’r cyrff dyfarnu sy’n amrywio gan ddibynnu ar bwy sy’n achredu’r cymhwyster. Rhoddir pris unigol i bob uned neu gymhwyster y gallwch ddod o hyd iddo o dan yr adran o’r enw ‘Cyrsiau’.

Ym mhob achos, mae ffioedd y cwrs yn cynnwys:

  • Mynediad i’r holl ddeunyddiau dysgu ac asesiadau 24/7
  • Ffioedd cofrestru gyda’r corff dyfarnu
  • Cefnogaeth desg gymorth yn ystod oriau swyddfa
  • Costau ardystio
  • Cefnogaeth gan e-Diwtor penodol drwy gydol yr uned/cwrs
  • Yn anffodus ni ellir ad-dalu ffioedd cwrs

 

Gellir talu ffioedd trwy siec (y DU yn unig) neu trwy gerdyn Credyd/Debyd (1.5% CCC ar drafodion dros £200) neu drwy PayPal (ar gais - 3.9%CCC). Rhaid i ni drosglwyddo ffioedd cerdyn credyd/debyd gan ein bod yn sefydliad nid er elw.